Shared Service Center – är en lösning för ett tydligt kund- och leverantörsförhållande

Allt fler verksamheter har börjat snegla på vad förändringar som effektiviserar och stärker kundförhållanden. Shared Service center som lösning och koncept vars definition övergripande är ”en oberoende enhet inom organisationen som tillhandahåller olika tjänster med målet att kostnadseffektivisera de administrativa insatserna inom verksamheten”. Inom olika uppdrag där tjänsteleveransen är i fokus, står allt som oftastFortsätt läsa “Shared Service Center – är en lösning för ett tydligt kund- och leverantörsförhållande”

Knowledge Management värde idag

Det finns fler skäl än ett att diskutera och på allvar se över Knowledge Managment, som det ramverk det är, inom den egna organisationen. Undersökningar visar att effekter av Knowledge Management uppnår; Mer nöjda användare, ökad samverkan inom organisationen, effektivare projekt implementeringar som exempel. Men ändå blir Knowledge Management ifrågasatt från flera håll. Vilket värdeFortsätt läsa “Knowledge Management värde idag”

Stress bakom tangenterna, del 2

De ofrivilliga avbrotten under en normal arbetsdag skapar ofta stress och kan upplevas som hinder när vi befinner oss i vårt arbetsflöde. Vems tid och ”flöde” är viktigast i ett samarbete? Kan vi förbättra vår arbetssituation genom att prata om en kulturförändring? Det handlar om de ofrivilliga avbrotten som fyller en normal arbetsdag, det handlarFortsätt läsa “Stress bakom tangenterna, del 2”

Stress vid tangenterna

Lunchtid – matkön är lång, men ändå befriande på något sätt. Samtalen figurera kring andra ämnen än det som berör direkta arbetet. Grymt – Skönt! Plötsligt står personen där som säger; Ahh – där är du… såg du mitt mail, som jag skickade för en stund sedan? Är du beroende av mail på minutenskalan? DåFortsätt läsa “Stress vid tangenterna”

Knowledge Transfer i verkligheten

Vid fråga om hur många som använder sig av knowledge transfer inom sina verksamheter, räcker normalt 6 av 10 personer upp handen. Vad beror det på och vad är det man svarar på. Jag skulle vilja citera IOKs Executive Director för Olympiska Spelen, Gilbert Felli; “Managing knowledge is at the core of our mission. CarefullyFortsätt läsa “Knowledge Transfer i verkligheten”

Knowledge Management processens huvudsteg – en självklarhet med högt fokus inom företag idag!

Vissa saker kan vi tycka är självklara i vårt sätt att ”vara” idag. Hur vi tar in information och lär oss av varandra är en sådana sak som är självklar för de flesta. Varför är då Knowledge Management en ”het potatis” för många företag idag? Många av oss är medvetna om de beprövade metoder och tekniker somFortsätt läsa “Knowledge Management processens huvudsteg – en självklarhet med högt fokus inom företag idag!”

Nätverk är inte enbart en teknisk lösning

Få unga är intresserade av teknik men de flesta använder den. Det innebär att den yngre generationen har ett annat förhållningssätt till teknik än den som idag präglar IT-branschen. Samtidigt pratar allt fler om att jobba på och underhålla sitt nätverk. Hur går detta ihop? Inom området Knowledge Management så handlar mycket om att taFortsätt läsa “Nätverk är inte enbart en teknisk lösning”

Strategiska frågeställningar för Knowledge Management

Att utveckla och etablera en strategi är något som kan kännas jobbigt. Vad är utgångspunkten och vilka frågor bör beaktas inom strategiarbetet? Knowledge Management handlar om hur kunskap samlas, struktureras, används/återanvänds samt utvecklas i syfte att bidra till ökat ”värde” inom organisationen. Utgångspunkter för en diskussion om Knowledge Management är att: Det finns skillnad mellanFortsätt läsa “Strategiska frågeställningar för Knowledge Management”

När och Hur startar man implementation av Knowledge Management

”När och Hur man startar implementationen av Knowledge Management (KM) och var man ska börja”, är en vanlig och återkommande fråga i samband med när förbättringskrav ställs mot verksamheten. KM är en helhet som kan brytas ner i mindre delar för implementation, men helheten kräver en förändring. Inför implementationen Knowledge Management är omfattande eftersom detFortsätt läsa “När och Hur startar man implementation av Knowledge Management”

Att bidra med sin kunskap bygger mycket på motivation

Att lyckas med implementation av Knowledge Management är givetvis att lyckas med stimulansen för kunskapsdelning. En fråga som kräver rätt kultur inom företaget. En företagskultur som är motiverande och stimulerande för alla att bidra i. Deltog för snart en vecka sedan vid ett virituellt seminarium som handlade om just Knowledge Sharing. Här berördes främst områdetFortsätt läsa “Att bidra med sin kunskap bygger mycket på motivation”

%d bloggare gillar detta: