Plan Do Act en enkel metod att hantera långsiktig stabilitet i leverans

Problemet många företag brottas med gällande sin leverans av Service Support handlar om att inte kunna göra skillnaden mellan strategiska frågor och frågor som hör hemma i ren operativlinje. Med IT Service Management (ITSM) avses att hantera helheten av verksamheten dvs strategisk val av inriktning, organiserad och strukturerad i processer och stödjande rutiner – somFortsätt läsa “Plan Do Act en enkel metod att hantera långsiktig stabilitet i leverans”

Shared Service Center – är en lösning för ett tydligt kund- och leverantörsförhållande

Allt fler verksamheter har börjat snegla på vad förändringar som effektiviserar och stärker kundförhållanden. Shared Service center som lösning och koncept vars definition övergripande är ”en oberoende enhet inom organisationen som tillhandahåller olika tjänster med målet att kostnadseffektivisera de administrativa insatserna inom verksamheten”. Inom olika uppdrag där tjänsteleveransen är i fokus, står allt som oftastFortsätt läsa “Shared Service Center – är en lösning för ett tydligt kund- och leverantörsförhållande”

Är Self Service något bra eller dåligt för mig som kund, anställd eller mitt företag?

Self Service som fenomen har funnits länge. Det finns många fördelar och har idag blivit en naturlig del i vår vardag. Self Services ursprung Self Service har sitt ursprung från försäljning, från exempelvis cafeterian och på bensinstationer, där all service tidigare var betjänad. Genom att låta kunden själv betjäna sig (hämta sitt eget kaffe ochFortsätt läsa “Är Self Service något bra eller dåligt för mig som kund, anställd eller mitt företag?”

%d