Företags behov att kontrollera förändringar för verksamheten, leder lätt till upplevd tröghet och seghet inom organisationen

Vikten av kontroll och stabilitet inom organisationen tenderar ofta till att förändringsprocessen inom företaget blir allt för komplex och byråkratisk. Vad bör man tänka på…

Fortsätt läsa → Företags behov att kontrollera förändringar för verksamheten, leder lätt till upplevd tröghet och seghet inom organisationen

Verksamheter och organisationer saknar lättillgängliga och enkla ramverk/metoder baserade på Best Practise inom IT Service Management, i syfte att uppnå lönsamhet och effektivitet i kundperspektivet.

IT Service Management (ITSM) är en strategi där IT-tjänster erbjuds via avtal och där utförandet sköts som en tjänst. Från ett kundperspektiv betraktas ITSM ofta…

Fortsätt läsa → Verksamheter och organisationer saknar lättillgängliga och enkla ramverk/metoder baserade på Best Practise inom IT Service Management, i syfte att uppnå lönsamhet och effektivitet i kundperspektivet.