Knowledge Sharing – Organisationen och lärandet

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför vara beredda på det nya sättet att arbeta och använda kunskap. Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter samt delar med sig av sina egna, på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Det går fort och detFortsätt läsa “Knowledge Sharing – Organisationen och lärandet”

Strategiska frågeställningar för Knowledge Management

Att utveckla och etablera en strategi är något som kan kännas jobbigt. Vad är utgångspunkten och vilka frågor bör beaktas inom strategiarbetet? Knowledge Management handlar om hur kunskap samlas, struktureras, används/återanvänds samt utvecklas i syfte att bidra till ökat ”värde” inom organisationen. Utgångspunkter för en diskussion om Knowledge Management är att: Det finns skillnad mellanFortsätt läsa “Strategiska frågeställningar för Knowledge Management”

%d bloggare gillar detta: