Verksamheter och organisationer saknar lättillgängliga och enkla ramverk/metoder baserade på Best Practise inom IT Service Management, i syfte att uppnå lönsamhet och effektivitet i kundperspektivet.

IT Service Management (ITSM) är en strategi där IT-tjänster erbjuds via avtal och där utförandet sköts som en tjänst. Från ett kundperspektiv betraktas ITSM ofta…

Fortsätt läsa → Verksamheter och organisationer saknar lättillgängliga och enkla ramverk/metoder baserade på Best Practise inom IT Service Management, i syfte att uppnå lönsamhet och effektivitet i kundperspektivet.