Träningsprinciper inför En Svensk Klassiker

Det är svårt för att inte säga omöjligt att få till ett optimalt träningsupplägg som passar alla i alla lägen. Därför bör vi fokusera vårt genomförande av en Svensk Klassiker utifrån generell träningslära och träningsprinciper.  Träningsprinciperna är inte specifika för genomförandet av En Svensk Klassiker, dessa går att applicera oavsett vilka mål eller utmaning du står inför med din träning.

Valet att se till en Svensk Klassiker är att det är flera discipliner i en klassiker och samtliga är av uthållighetskaraktär och de ställer höga krav på konditionen.

Att tänka på

I sökandet efter optimala träningen och upplägget inför en En Svensk Klassiker kommer du finna flertalet tidningsartiklar, reportage och exempel på träning, som kan komma ha en viss motstridighet  kring upplägg och pass. De flesta är utmärkta, fast kanske inte passar dig och din situation. Har du möjlighet ta hjälp av en coach tränare som kan hjälpa dig med träning och upplägg inför genomförandet av En Svensk Klassiker

En välutbildad coach/tränare ser till helheten och genom ett antal träningsprinciper som gör just Din upplevelse vid genomförandet av En Svensk Klassiker till något positivt.

Träningsprinciper

Inledningsvis så bör man vara medveten om att man har olika begränsningar av tid att syssla med sin idrott (utmaning), därför blir träning och träningsplanering en prioritering av vad som bedöms ge största förbättring, i varje enskilt fall.

Träningsbarhet (Träningseffekt utifrån individuella förutsättningar) och Återhämtningsbarhet (Effekt utifrån individuella förutsättningar) är de två mest övergripande punkterna sett till resultatet av Din (utövarens) träningsinsats. Det är således viktigt att dessa två delar finns med i planeringen och inte enbart detaljer kring enstaka pass.

Prestationsförmågan utgår från den Totala tröttheten med specifika trötthetseffekter (beroende av träningsform) samt Effekt på den generell förmåga (utifrån specifik träningseffekt).

Principer inom Kondition och uthållighetsträning är flera, nedan finner Du några som jag anser är viktiga initialt;

Överbelastningsprincipen – För att få ut så mycket som möjligt av sin träning (bästa effekt) så behöver den vara tillräckligt hård. Vad som avgör ”hårdheten” varierar med den personliga förmågan eller sett till tillräckligt lång tid. Överbelastningsprincipen ser till Prestationsförmågan utifrån Träningsbelastning, Återhämtning och Superkompensation

Progressionsprincipen – Progression som betyder ökning i viss takt, hänger även samman med överbelastningsprincipen. De flesta som tänker ökning av träning, tänker också intensitet eller mängd. Detta är en del av progressionsprincipen fast lika viktig är förmåga och färdighet, där teknik är en viktig del. Dålig teknik kan vara en orsak till belastningsskador

Reversibilietsprincipen – detta  är en princip som en motionär bör ha förståelse för. Per definition motionär ser jag till personer som har kalendern fylld med livets olika åtaganden till skillnad mot en elitidrottare. I all enkelhet handlar det om återgången av prestationsförmågan efter träning, i och med frivillig eller ofrivillig vila. Enkelt sagt Din prestationsförmåga förbättras inte om du väntar för länge mellan genomförandet av dina träningspass. Här handlar det om at skapa regelbundenhet i Din träning.

Specifitetsprincipen – För att förbättra och uppnå maximal prestation (åtminstone potential till prestation), så behövs fokus läggas på specialisering. Specifitietsprincipen innebär helt enkelt att man blir bättre på det man tränar genom att rent fysiologiskt bygga och träna de leder, muskler och rörelser som krävs för respektive disciplin.

Vansbro 2015 Jannica Wahlund

Som tidigare vattenpolospelare och bakgrund inom simningen, så behövde inte jag lägga min yttersta fokus på simteknik, utan mer fokus på de övriga disciplinerna. Däremot kunde jag ex dra nytta av min tidigare träning av överkropp vid stakningen i längdskidåkningen.

Individualiseringsprincipen – Vi är alla olika och har olika förutsättningar genetiskt samt ”miljö” mässigt. Vi befinner oss även på olika nivåer inom vårt idrottande vilket givetvis påverkar våra förmågor. Individualiseringsprincipen handlar om att ta tillvara på de förutsättningar och förmågor vi har idag, samt se till hur vi bäst utvecklar och utmanar do individuellt. Detta är även en princip som det ofta pratas om inom barn och ungdomsidrotten, fast av olika skäl inte arbetas med. Orsaken till detta ligger ofta i att vi i Sverige idag ser idrotten som ideell vilket i sin tur innebär att våra bar och ungdomstränare inte har den tid som krävs för att arbeta med individualiseringsprincipen.

I mitt val av att genomföra En Svensk Klassiker, så var det en förutsättning att detta skulle ske med hjälp utav en erfaren coach/PT. Detta var viktigt för mig, då jag ville att upplevelsen skulle bli så positiv och optimal som möjligt. Idag finns flera olika möjligheter att få stöd och hjälp. Det finns massor av coacher/PT som gör ett bra jobb. Min rekommendation är att ta hjälp av någon som ser dig och dina förutsättningar samt har kunskap och erfarenhet kring kondition och uthållighetsträning.

Lycka Till

//JanCan001, Jannica Wahlund, jannica@jancanab.com

%d