Undersökning

Ökad nyfikenhet och intresse

Min nyfikenhet och mitt intresse sträcker sig ganska långt för att förtydliga och förbättra möjligheten till att arbeta med människan i förändring. Detta gäller såväl personligt engagemang som ”jobb” relaterad verksamhets engagemang. Bilden av dagens samhälle och utveckling speglar även behovet av att förstå vad som påverkar vår prestation och indirekt vårt välmående, oavsett om vi diskuterar träning, jobb eller livsstil.

Genom att sammanställa information direkt hämtad från olika frågeställningar kring livsstil och med inriktning kring välmående och hälsa, där träning är en viktig faktor, kan vi se samband mellan ind20150711_201630ividuellt mål, syfte, kunskap, efterlevnad och mental mognad kring fysisk aktivitet och träning.  Med stöd ur detta kommer exempelvis definitioner för Elitidrottare, Elitmotionär, Aktiv motionär och Motionär att kunna förtydligas, vilket kan förenkla förståelsen och insikten att se olikheter och likheter i prestation kopplad till fysiskkapacitet samt mentalkapacitet. Detta kommer kunna ge oss inblick i vad som påverkar oss och hur vi förbereder oss på olika typer av prestationer.

  • Målgruppen för undersökningen är individer mellan 10 – 75 år.
  • Undersökningen genomförs helt anonymt och finns tillgänglig via nedanstående länk.
  • Undersökningen består utav ca 50 frågor och tar ca 15 – 20 minuter att svara. Pga anonymiteten, bör samtliga frågor bör besvaras vid ett och samma tillfälle.
  • Viktigt är att vara ärlig i samtliga frågeställningar. Det finns inga rätt eller fel i svarsalternativen.

Uppföljning av undersökningen kommer att ske efter att all data är sammanställt och genomgånget, preliminärt i slutet av september.

Det kommer att erbjudas öppna seminarium och workshops i syfte att diskutera resultatet närmare. Är du intresserad av att veta mer gällande resultatet av undersökningen eller arbetet kring den samma, hör gärna av dig till mig om du har frågor; Jannica@jancanab.com

Var med och delta i undersökningen för att kunna se sammanhanget och förståelse mellan elitidrott, motionsidrott, träning, livsstil och välmående.

Genom att dela detta inlägg så bidrar du även till att vi når fler och skapar oss en bättre bild kring träning och livsstil.

Tack för att du deltar!

Jannica Wahlund

Undersökning om Träning och Livsstil

[contact-field label="Name" type="name" required="1"/][contact-field label="Email" type="email" required="1"/][contact-field label="Comment" type="textarea" required="1"/][/contact-form

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: