Vad är betydelsen av ledarskap för att nå framgång?

Vad är det som gör en arbetsgivare, idrottsledare, coach mer attraktiv till skillnad mot andra, och vad är det som får oss att må bra?

Ledarskap är kopplat till personliga egenskaper och det förhållningssätt som man väljer i relation till sig själv och andra.

Att jämföra egenskap och förhållningssätt är ganska grovt, då det ena (egenskap) är ”något” som kan vara positivt eller negativt utifrån ett beteende som är djupt rotat i våra värderingar och det andra ett mer självvalt agerande som går att påverka positivt och negativt genom utveckling.

En tillsatt chef kan sakna vad som allmänt förknippas med ledarskap samtidigt som en (eller flera) medarbetare på golvet kan ha ett beteende associerat med ledarskap. Ledarskap är därför inte en position man tilldelas i ett företag, utan ett förhållningssätt som man antar i sin roll. Detta kan ses som skillnaden mellan formellt och informellt ledarskap, vilket även påverkar värdet som attraktiv arbetsgivare. I dag efterfrågas alltmer ”självledarskap” hos individer inom olika organisationer, i tron att organisationen blir lättare att leda och framgång kan ske snabbare.

Självledarskap är en förmåga som behöver övas upp och tränas kontinuerligt på för att hanteras på ett bra sätt. Dessutom krävs att organisationen behöver vara öppen för att individer är goda ”självledare”.

Personliga egenskaper går att påverka till en viss del genom personlig utveckling, men detta kräver god självinsikt och vilja till förändring.

Vilken betydelse har då ledarskapsfrågan inom en organisation?

Oerhört mycket om vi tänker utifrån möjligheter till att lyckas och nå framgång. Med framgång inbegrips även känslan och upplevelse av att trivas på sitt jobb eller i sitt lag eller klass eller vart man nu befinner sig.

En skicklig ledare behöver inte alltid vara den mest omtyckta – men är en person som vet vad som krävs för att utveckla och bygga en kultur i den miljö som individer trivs i. för när vi som individer befinner oss i en miljö där vi känner oss sedda, trygga och har möjlighet att utvecklas – då kommer vi även att skapa vilja till att prestera.

Personligen anser jag att de arbetsgivare som vågar sats på sina chefer och ledare genom kontinuerlig ledarutveckling, kommer att stärka sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Att satsa på utveckling och utbildning av sin personal resulterar i trygghet och tilltro inom hela organisationen.

Är ni redo inom er organisation för Självledarskap? Hur arbetar ni med utveckling av era ledare? Vill du veta mer vad innebörden av ledarutveckling egentligen är?

Kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan – så återkommer jag i regel inom 1 arbetsdag

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com

%d bloggare gillar detta: