Välkommen 2020 – ett spännande tidevarv

Vi lever i en konstant värld av förändring, där våra beteenden och behov analyseras och värdesätts i en allt högre grad. Kommer vi som individer kunna hålla fast i de grundläggande värderingar som vi har och är förändringen som pågår, något att vara orolig för?

Under senare år har frågor som berört framtiden och utveckling diskuterats och lyfts fram inom olika områden och mediala medel. Mångfalden av information som lyfts fram har belysts med viss oro utan att realisera vad förändringen egentligen kan komma innebära. Kanske för att vi faktiskt inte vet. 

Frågor styrs politiskt givetvis utav omvärlden som händelser i form av utveckling i Sverige och andra länder, med inriktning på exempelvis globaliseringen och digitalisering. Politiker tillsammans med näringslivet diskuterar kring de uttalade globala mål för hållbar utveckling fram till år 2030, som alltfler företag och organisationer strävar efter. Ett tydligt tecken på att globala målen görs synliga inom näringslivet, kan vi hämta från olika galor och konferenser som genomförts under åren. Inför 2020 kvarstår fokus på Business Health, AI områdets inverkan i våra organisationer samt Klimat- och miljöfrågan, som i hög grad kopplas till vår livsstil. Intressanta områden och vad har dessa för innebörd egentligen, och vilka frågor kan vi dra kopplingar till verksamhet-, organisation- och ledarskapsutveckling genom dessa?

På en mer nerbruten nivå har jag samlat de frågor som jag ser med intresse på och som vi alla kan komma påverkas och ställas inför mer konkret, inom de kommande åren. Nedanstående frågeställningar kommer publiceras i min blogg

  • Införandet av Agila ramverk och behov av att bryta invanda mönster på våra arbetsplatser – vad har det för innebörd inom arbetsmiljön och vart leder det oss
  • Hälsa som resurs, behöver tas in som helhet inom verksamheten och organisation
  • Kan vi genom att Satsa Friskt i arbetsmiljön påverka prestationen, så som vi gör med ett individuellt fokus på träning, kost och återhämtning

Framtiden är svår att sia om med 100% träffsäkerhet och samtidigt anser jag att det finns värde med att föra diskussioner och dialoger som leder framåt och inte bara fastnar i nuet eller gårdagen. Vi behöver lära oss av vårt nuläge och med nyfunna insikter våga skapa oss förutsättningar som leder till hållbarhet inom flera nivåer än enbart de politiska.

Så låt oss fortsätta med våra konkreta dialoger och diskussioner som skapar nyfikenhet och vilja till att förbättra även det som fungerar bra idag.

Välkommen 2020 – ser fram emot ett nytt spännande tidevarv med dig och många fler!

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, www.jancanab.com

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: