Vikten av att mentala strategier i vår träning

Att klara av ett utmanande lopp eller genomförande av konditions och uthållighetssporter, så krävs det att vi även arbetar med vår mentala förmåga. Det kommer inte räcka med att vi fokuserar på vår fysiologiska förmåga. För en del låter detta väldigt lätt och självklart medans för andra inte lika enkelt.

Att arbeta med mentala strategier handlar mycket om att finna verktyg till att utvecklas som individ och inom den process du befinner dig i – i detta fall fokuserat på träningsprocessen. Den teori som jag tittar mycket på med inriktning på metoder inom idrottspsykologi, utgår ifrån evidensbaserade metoder. Det handlar om att sätta individen i fokus och göra anpassningar mot individen. Du själv behöver vara engagerad för att lyckas – vilket du också kommer göra om du tillåter dig att vara nyfiken på dig själv.

De mentala strategierna som brukar nämnas (och som även finns omskrivna i en hel del böcker framtagna av välmeriterade personer inom idrott och psykologi), är;

  1. Att sätta mål och motivera sig
  2. Psykologiska utmaningar under träning och tävling
  3. Balans i träningen och livet

Att sätta mål är en del av metoden som är oerhört viktig. Och den kan inte genomföras av någon annan än dig själv – eftersom det heller inte är någon annan än du själv som kommer uppnå målet. Att vi senare under resans gång kan stimuleras och motiveras av att vi är fler som tränar mot samma mål, eller ihop, är bara en del av vägen till målet.

Våra psykologiska utmaningar under träning och tävling handlar mycket om att våga lita till ”processen” som vi befinner oss i. Alla dagar ser olika ut och vi kan vissa dagar vara mer stimulerade till att köra ett riktigt långt härligt distanspass medan andra dagar känns mest rätt att köra ett rörlighets- och styrkepass. Här är det viktigt att vi vågar förlita oss på processen och tar hjälp av en coach som ser oss med ett ”utifrån” perspektiv. Vi behöver stöd i att arbeta med vår mentala process i syfte att orka och lyckas med våra mål.

Några utav oss kanske går in i träning efter att vi funnit obalans i livet och vill arbeta mer med just vårt välmående, än prestation. En viktig faktor som är absolut värd att notera. Träning kan vara en nyckel till att få balans i livet. Träning ger så mycket mer än god kondition, den tillåter oss att varva ner från annat (som ex jobb, familj, etc) som vi ofta har stort fokus på. Oavsett om vi pratar idrottssatsning eller söker balansen i livet så finns det några grundstenar som vi behöver utgå ifrån;

  • Kost
  • Sömn
  • Fysiskåterhämtning
  • Psykosocialåterhämtning

Ofta utgår vi från de två först nämnda grundstenarna och inhämtar hjälp från alla möjliga håll och kanter, för att hitta en bra balans i livet. Fast det är först när vi får alla fyra att fungera ihop som vi också hittar vår balans.

Ett bra sätt att börja på är att ställa sig frågan ”Varför?”

Varför trän20160523_130021ar vi? Är det för det enskilda passet, eller är det för en framtida idrottsprestation? Oavsett vilket så är svaret högst individuellt och vi bör inte låta oss luras med av andra, då vi alla har olika anledningar och motiv. Detta kan istället leda till ökad ångest och stress, vilket inte främjar balansen i vår livsstil. Tex bör vi vara lite vaksamma på vilket syfte träningspasset har; är det en del i en långsiktigplan eller är det en kortsiktig belöning i form av att trycka undan den stigande ångesten av något annat?

Givetvis behöver vi inte ha ett fastställt prestationsmål i form av att springa en mil eller två. Vi kan absolut träna för att må bra – så länge vi skapar oss en positivkänsla kring våra pass. När vi däremot har ett prestationsmål framför oss, bör vi jobba kontinuerligt och långsiktigt med såväl mentala som de fysiologiska träningsstrategierna.

Lycka till!

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com

%d bloggare gillar detta: