När kunskap blir en del av ostrukturerad data inom Knowledge Management

söka information

De flesta människor är överens om att kunskap och information är två skilda begrepp. Men är de också överens på de skillnader som skiljer de två begreppen? Hur särskiljs detta inom Knowledge Management?

Min egen uppfattning är att information vanligen delas ut i en form av uppgifter uttryckta av siffror, ord, bilder, ljud och så vidare. Information är data som kan tas fram, detta kan vara ex en form av observerat resultat av vetenskapliga experiment, tester, undersökningar och utredningar. Information kan även transporteras, lagras och delas utan direkta svårigheter.

Medan kunskap avser praktisk användning av information. Kunskap bygger på en personligupplevelse, en erfarenhet.

Om vi tar som ett exempel ett vetenskapligt experiment så får den ”tredje” person som läser om experimentet och dess resultat, information om detsamma, medan den person som genomförde experimentet personligen kommer ha kunskap om det.

Det är av betydelse att denna skillnad görs tydlig, speciellt i vårt internetbaserade samhälle idag. Information är fritt tillgänglig för vem som helst i världen. En person kan hitta all information som någonsin producerats om ex utförande av hjärttransplantation – men jag är inte säker på om jag skulle vilja ha samma person som utför denna operation på mig själv… Vad tycker du?

Grund principen av information och kunskap inom Knowledge Management

Inom teorin gällande Knowledge Management diskuteras oftast strukturerad data och ostrukturerad data. Vad är skillnaden på detta då? Och vad har det gemensamt med ovanstående?

Enkelt beskrivet så innebär det att;

Strukturerad data är den typ av information som är insamlad och hanteras i data källor, tabeller osv. Behöver inte nödvändigtvis vara statisk information, även om det oftast är denna typ av information med syftar på i kommentarer som ”våra handböcker innehåller gammal information”, ”vi behöver uppdatera vår presentation på webben” osv

Ostrukturerad data är den typ av information som delas i olika sociala medier så som chat, twitter inlägg, FB uppdateringar, kommentarer på bloggar etc.

Den tydliga skillnaden är att ostrukturerad data hämtas oftast direkt från personlig källa baserad på personlig upplevelse. Ostrukturerad data är således en del av kunskapen, som så många vill åt genom att arbeta med Knowledge Management.

Vilka erfarenheter har du av detta? Gillar du den här bloggen? Skicka mig dina kommentarer så återkommer jag gärna i dialog.

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancan-konsult.com, www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: